Welkom op de site van Bridgeclub Doorwerth

 

Rankingssysteem Uitleg

Huidige competitie opzet

De meeste bridgeclubs in Nederland hebben ongeveer dezelfde competitie opzet. Het jaar wordt verdeeld in een aantal competitierondes met 5 of 6 zittingen. Aan het eind van zo`n competitieronde vindt er promotie/degradatie plaats. Omdat er geen opkomstplicht is, staat het iedereen vrij om wel of niet aanwezig te zijn. Ook de vakanties worden meestal niet afgestemd op de frequentie van de bridgecompetitie. Daarom worden er allerlei afwezigheidsregels bedacht die er voor moeten zorgen dat de competitie niet al te zeer verstoord wordt. Wij hanteren bij afwezigheid bijvoorbeeld een percentage van het eigen gemiddelde. Bij vakanties kan men buitenmededinging aanvragen om ongewenste degradatie te voorkomen. Voor het  afdelingskampioenschap mogen de twee slechtste rondes afvallen. Met al deze regels wordt geprobeerd zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de belangen van de aanwezige- en de afwezige spelers. Ondanks dat, doen zich soms wel eens situaties voor die een goed competitieverloop in de weg staan. Zo komt het regelmatig voor dat in vakantieperiodes in een lijn maar 8 of 9 paren aanwezig zijn. Voor de wedstrijdleiders altijd een lastige situatie. Moet je nu 2 lijnen samenvoegen, moet je een of twee paren uit een andere lijn vragen om in die korte lijn te gaan spelen of moet je het maar voor lief nemen.

Met ingang van het seizoen 2017-2018 gaan we op alle afdelingen met het Rankingsysteem werken.

Het Ranking Systeem

 1. Het uitgangspunt van het ranking systeem is dat de lijnen zo zijn samengesteld dat paren van ongeveer gelijke speelsterkte tegen elkaar spelen. Een eerlijke indeling in de lijnen, gebaseerd op speelsterkte zal het speelplezier verhogen. De indeling van de lijnen mag niet al te zeer beïnvloed worden door de aanwezigheid/afwezigheid van spelers of paren.
 2. Het ranking systeem werkt met flexibele lijnen met elke week promotie/degradatie. Zo komt het accent minder te liggen op de stand in de competitie met de dreiging van een eventuele degradatie of de vreugde over een eventuele promotie. De uitslag op die avond is meer van belang.
 3. In het Ranking Systeem staat elke speelavond op zichzelf. Voor de parenwedstrijden wordt waar mogelijk gewoon in 3 lijnen gespeeld. Als er niet voldoende paren zijn, kan er ook in twee lijnen gespeeld worden. De indeling van de lijnen wordt iedere week opnieuw bepaald op basis van de ranking van de aanwezige paren.
 4. In de twee of drie lijnen spelen min of meer evenveel paren. Je deelt de lijnen zo in dat er geen combitafels meer nodig zijn.  In het ergste geval is er een stilzit als het totaal aantal paren oneven is. Je kunt afspreken dat er een minimum aantal paren (bv. 10 paren) voor een lijn moet zijn. Is dat aantal er niet dan speel je gewoon in twee lijnen.
 5. Voor elke avond krijgt een speler een bepaalde hoeveelheid rankingpunten. De ranking punten worden afgeleid van de behaalde percentages die behaald zijn. Er zijn schalen voor de 3 lijnen, die elkaar enigszins overlappen. Als iemand op een avond niet speelt, dan verandert zijn ranking niet, die blijft gewoon staan.
 6. De ranking van een paar wordt bepaald door de som van de rankings van beide spelers
 7. Voor de parenranking tel je pas mee als je 5 of 6 keer met dezelfde partner gespeeld hebt.
 8. Voor het spelen met invallers en gastspelers gelden geen ingewikkelde regels.
 9. De buiten mededingregels, de invalregels, het eigen gemiddelde, de ingewikkelde promotie-degradatieregels komen in dit systeem te vervallen.
 10. In de A-lijn krijgt het hoogst eindigende paar 100 rankingpunten voor die avond. Het laatste paar krijgt nog 60 punten. De paren daartussen krijgen punten die in gelijke stappen aflopen van 100 naar 60. Hoe groot die stappen zijn hangt af van het aantal meespelende paren. In de B-lijn lopen de punten van 90 tot 50, en in de C-lijn van 80 tot 40.
Lijn Maximum Minimum
A 100 60
B 90 50
C 80 40
 1. De strijd om het afdelingskampioenschap gebeurt op basis van de behaalde rankingpunten. De regeling om het kampioenschap kun je naar eigen wens aanpassen. Zoals het minimale aantal avonden dat je samen met partner gespeeld moet hebben of het maximaal aantal scores dat meetelt. Het paar met de hoogste som is de afdelingskampioen.
 2. Naast een paren-afdelingskampioenschap kun je ook we ook een individueel kampioenschap berekenen. De speler met de hoogste ranking op basis van bijvoorbeeld de 25 beste behaalde resultaten is individueel afdelingskampioen.

Dit verandert niet

 1. We spelen gewoon 24 spellen op een avond.
 2. We blijven gewoon werken met het NBB rekenprogramma en de kastjes
 3. De behaalde percentages blijven de basis voor de uitslag

Extra werk voor de WL

Om elke week het rankingsysteem te kunnen gebruiken moet de wedstrijdleider de uitslag van een speeldag omzetten naar rankingpunten. Op basis van de totaalstand en de afmeldingen stelt hij de lijnen voor de volgende open zitting samen. Dit kost maximaal 10 minuten extra werk. 

Bridge bond