Statuten

De statuten van de BCD zijn per 30 augustus 2022 gewijzigd. 

Dit is er anders dan in de vorige statuten:
 - Het stuk tekst op pag. 1 tot NAAM EN ZETEL
 - Artikel 9 (GELDMIDDELEN)
 - Artikel 11, toegevoegd zijn de leden 4, 5 en 6
 - Pagina 10, het stuk tekst vanaf SLOT

BCDstatuten30aug2022.pdf